Đội ngũ - Trung Tâm Thẩm Mỹ Sky Diamond - TMV Hàn Quốc Uy Tín Hàng Đầu Việt Nam

Đội ngũ - Trung Tâm Thẩm Mỹ Sky Diamond - TMV Hàn Quốc Uy Tín Hàng Đầu Việt Nam

Đội ngũ - Trung Tâm Thẩm Mỹ Sky Diamond - TMV Hàn Quốc Uy Tín Hàng Đầu Việt Nam

Đội ngũ - Trung Tâm Thẩm Mỹ Sky Diamond - TMV Hàn Quốc Uy Tín Hàng Đầu Việt Nam
Đội ngũ - Trung Tâm Thẩm Mỹ Sky Diamond - TMV Hàn Quốc Uy Tín Hàng Đầu Việt Nam

Nguyễn Thanh Hải

Bác sĩ

Nguyên trưởng khoa ngoại thần kinh BV Nhân Dân Gia Định. Tham dự các lớp đào tạo Chuyên về thẩm mỹ tại Đại Học Y Dược TPHCM, Viện Răng Hàm Mặt TPHCM. Hội viên Hội thẩm mỹ TPHCM. Hội viên Hội phẫu thuật tạo hình TPHCM.

Tốt nghiệp

  • Tốt nghiệp chuyên khoa ngoại năm 1982.
  • Tốt nghiệp chuyên khoa Phẫu Thuật Tạo Hình của Đại Học Y Hà Nội.

Kỹ năng

Nguyễn Thanh Hải

Đội ngũ

Nguyễn Hưu Loan

Nguyễn Hưu Loan

Kỹ năng

Kỹ năng

Tốt nghiệp

baiviet/detail baiviet